Webovou prezentaci provozuje subjekt PECKY ONLINE s.r.o. „MikeJePan“ je ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. O-536123.